ico-whatsapp0532 234 4366        ico-phone 0541 411 90 00     ico-telefon 0212 296 3396     ico-mail bilgi@drkocer.com

Fıtık Cerrahileri

KARIN DUVARI FITIKLARINDA
YÜZ GÜLDÜREN SONUÇLAR

Karın duvarı fıtıkları denildiğinde kasık-göbek ve kesi yeri fıtıklarını anlıyoruz. Bunların yegane tedavisi ameliyattır. İdeal ameliyat ise yırtık bölgesinin MUTLAKA yama ile onarılmasıdır. İyi bir ameliyat sonrası nüks etme riski neredeyse yoktur.

 

İyi bir ameliyat önce kaliteli malzeme kullanımı ile başlar.
Sentetik yamalardan önce çok sık nüks eden bu fıtıklarda, -yüksek teknoloji ürünü kaliteli yamalar sayesinde - nüks oranları çok düşmüştür.

 

Ameliyat öncesi hastanın iyi hazırlanması, kullanılacak yama ve diğer malzemelerin ameliyattan önce tespit edilip ameliyathanede hazır edilmesi ve her hasta için uygun doğru tekniğin seçilmesi gerekir. Bu kriterler ancak sürekli fıtık ameliyatları yapan kendini bu konuya adamış bir hekimin bilgi deneyim ve organizasyonu sayesinde eksiksiz bir araya gelir.

 

Karın duvarı fıtıklarında yüz güldüren sonuçlar doğru seçimlerle mümkün olur. Örneğin yamayı karın duvarında ne kadar iç tarafa yerleştirirseniz, o kadar sağlam bir onarım elde edersiniz. Her şey ameliyat olacağınız hekimi seçmekle başlar. Gerisini hekiminiz halledecektir.

 

Fıtıklar Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız:
www.fitik.com.tr

 

Fıtık Ameliyatları: Kasık Fıtığı, Göbek Fıtığı, Nüks Fıtık

 

 

Meme Kanseri

MEME KANSERİ TEDAVİ EDİLEN BİR HASTALIKTIR:
ANCAK ERKEN TEŞHİS VE DOĞRU STRATEJİ İLE

Meme kanserine sağlık yöneticilerinin, medyanın ve toplumun yoğun ilgisinin başlıca iki nedeni vardır: Sık görülmesi ve hastalığın tedavi edilebilir olması.

 

Erken evre dediğimiz -hastalık henüz meme içinde iken- teşhis edip tedaviye başladığımızda hastalıktan tamamen kurtulma şansı % 95 civarındadır. Erken teşhis için yapılması gereken ise düzenli yıllık kontrollerdir. Meme ile ilgili bir yakınmanız yok iken yapılan kontroller erken teşhis için çok önemlidir.

 

Radyolojik tetkikler eğer meme kanserini işaret ediyorsa, kesin teşhis iğne biyopsisi ile konmalı, tümörün evresine göre onkoloji hekimi ile birlikte bir yol haritası çıkatılıp tedaviye başlanmalıdır.

 

Ameliyat öncesinde "gerekirse" kemoretapi uygulaması, hastanın radyolojik tetkiklerinin eksiksiz olması, ameliyat esnasında patoloji incelemesi, nöbetçi lenf biyopsisi bu hastalıkta başarılı sonuçlar için olmazsa olmaz altın kurallardır.

 

Tedavisi olan bir hastalıktan korkmaya da gerek yoktur. Korku ihmal ve gecikme demektir. Buna karşılık bilgi güçtür, önlemdir ve korunmadır.

 

Meme Sağlığı Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız:
www.memesaglik.com

 

Meme Sağlığı

 
sos-facebook-fitiksos-facebook-memehttps://twitter.com/fitikmerkezisos-twitter-memesos-instagramsos-youtube
Fıtık Tedavileri Web Sitelerimiz

Meme Sağlığı Web Sitelerimiz

Ulaşım & İletişim

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Caddesi No:15
Doğu İş Merkezi Kat:8 D:17
Fulya, Şişli - İstanbul

 +90 212 296 3396     bilgi@drkocer.com